tirsdag 17. november 2009

Då har startskotet gått


Eg har ei stund tenkt at eg trengte ein stad å skrive ned tankar/ førelesingsnotat/ kursskriblerier/ tips og alt anna eg har i hovudet når det gjeld skole; pedagogikk, leiing, politikk (her må kanskje ein skoleleiar vere forsiktig(?) osb.

Altså om det spennande, krevjande, utfordrande, utmattande og lærerike livet som arbeidet i skolen er. Alt sett med mine rektoraugo

Ingen kommentarer: