onsdag 4. august 2010

Årsplanleggaren

Skolens årsplanlegger
Eit av mine mål dette skoleåret er å få samle og effektivisere informasjon/ planar osb betre enn slik vi har hatt det. Det er mange nye ved skolen og dei kjenner ikkje automatisk til kor vi har lagra planar og nyttige tips.

Første steg er at personalet møter vår eigen ÅRSPLANLEGGER når dei kjem på skolen. Her finn dei personaloversikt, reglement, arbeidsinstruksar, oversikt over skolegården og bygget, satsingsområda ... (sjå eit av bileta). Flest sider tar jo sjølve kalenderen. Ei veke går over 2 A4 sider. Her står det kva som må hugsast på. Tema for div møte, fristar, åremålsdagar. Grunnen til at det ser ut til at vi bare har 4 timar, er at vi bare har det :). Vi har økter på 60 minutt. Årsplanleggaren blei på 128 sider.

Dei to første sidene
Døme på ei av planleggingssidene

Oversikt over innhaldet (med trykkfeil..)Eg er jo spent på reaksjonane frå personalet. Har brukt ein del timar på dette. Idèen fekk eg frå Aspervika skole, Sandnes.
Eg har kome godt i gang med å få til Googlekalender i It's learning. Skal skrive om det, må bare ha litt hjelp til å legge ein link til kalenderen inn på heimesida. Programmet og eg er ikkje heilt einige om saka. Men eg reknar med at IKT-ansvarleg ordnar slikt :)
Googlekalenderen lagt inn på It's learning

Ingen kommentarer: