fredag 17. september 2010

Skoledebattar i media

Dette begynte eg på forrige sundag. Ikkje alltid ein rekk å bli ferdig :)

Sundag føremiddag og eg blar meg gjennom morgonens twittermeldingar. Og jammen var det skole som var på tapetet hjå både den eine og den andre. Trur eg vil samle nokre av lenkjene her og kanskje kommentere litt etterpå.

Aller først Klassekampen og nivådeling i skolen. Det er blitt ei utfordring for oss at dei for å unngå at det blir laga faste nivådelte grupper, lagar lovverk som gjer oss ganske så bundne i noko som skulle vere fleksibelt. Vi ser til dømes at det å ta ut elevar for lesing med lærar 15-20 min kvar dag, ikkje kan gjerast utan at vi skriv enkeltvedtak. Altså blir PPT innblanda og det som kunne vere fleksibelt blir fastlåst. Elevar som boblar opp og som vi set inn hastetiltak, må det skrivast og godkjennast i hytt og ver. I alle fall kjennes det slik. Forstår jo tanken om at elevane skal sikrast sine rettar, men forsvinn ikkje av og til det beste for eleven i paiprmølla? Skolen vår opplevde å få den tillitserklæringa ( i alle fall oppfattar eg det slik)då ein etat sakna ein del papir frå oss på ein elev at ein annan etat sa: "Ja, skolen manglar litt formelle papir og vedtak, men dei har gjort alt det rette og verkeleg gitt denne eleven det han trengte i denne tida". Vi skreiv sjølvsagt det vi måtte i ettertid. Eleven og medelevane må vere i fokus og kome først. Eg vil heller ikkje ha den nivådelinga dei er redd for. Eg vil ha tilpassa opplæring og hjelp til den som treng det.


Så elev i vidaregåande som gjekk frå stryk til 4 etter klage. Bergens Tidende. Treng eg sei meir? Korleis kan dei som er så opptekne av at til og med dei yngste treng karakterer, tru så klippefast på at dette er objektivt?

Om sosiale medier i undervisninga. Sett frå elev i vgs sitt perspektiv. Spennande og utfordrande for oss som skal prøve å henge med og bruke det som er nyttig og utviklande i alt det som fins. Vi har ein lang veg å gå. Det er ein stor prosent av lærarane som ikkje ser poenget med sosiale medier i det heile så kvifor øydelegge undervisninga med det?

Eit slag for læraren. Les og ta det til deg, du dyktige lærar!

Ingen kommentarer: