søndag 26. september 2010

Lukka er mat, vin og reise

Eg er litt forelska i matbøker utan at det viser igjen i den daglege matlaginga... Men fryden over bileta og menyane er stor :).

I ein lengre periode no, har eg hatt Hagerup & Børresen si bok "Lykke i Piemonte" på nattbordet. Eg har kost meg med ho som om det var nattmat eg hadde med meg i senga. Lese litt om gangen, tenkt og kost meg. Her er det seriøse deler med med god informasjon om vingårdar i Piemonte og vintypar. Fakta, rett og slett. Så kjem det gode oppskrifter på italiensk mat. Innimellom alt dette fornuftige, fortel Klaus Hagerup om reisa, møtene, syklinga, maten og vinen på sin måte. Vimsekopp, pessimist, nysgjerrigper og klok. Ja, han er det meste.

Boka var ein fryd. Og eg har fått meirsmak på nattmatbøker (dvs. nattbordbøker om mat). Ikkje blir ein feit av det heller!

Det er så mange spennande bloggar

Då eg starta denne bloggen, tenkte eg at det ville vere ein blogg der skole og litteratur fekk plass. Eg har trass alt ein eigen blogg for hundeliv og hundetrening (http://firbeint.blogspot.com/) og ein for reiseskildringane mine (http://ferdaminne.blogspot.com/) så då var det vel bare skole og litteratur igjen...

Men det var det jo ikkje. Etter at eg fekk meg speilreflekskamera er fryden over fotografering komen tilbake. Det har jo begynt å vise i bloggen.

Det siste halve året har eg blitt oppteken av kosthaldet mitt og helsa mi. Blodtrykket var altfor høgt, kiloane kraup på kroppen sakte, men sikkert. Og med tanke på at eg snart rundar eit halvt hundre og hjartetrøbbel, diabetes, fedme mm ligg i slekta så var det bare å ta tak. Etter ein solid kur, er det å få kosthaldsendringa inn i kvardagsrytmen for godt. Og det er ikkje lett for travle dagar der det enklaste er å kjøpe brød og ost. Ja, og kanskje den der fristande sjokoladen sidan blodsukkeret er på botn akkurat når eg handlar.

På jakt etter gode mattips, dukkar det jo opp bloggar som handlar om livsstil, mat mm. Tenkte ei stund på å ha etikett for livsstil og for foto òg, men har bestemt meg at eg samlar dei på heimesida (http://www.oesterhus.net/)  og heller kommenterer dei her om eg kjenner behov for det.

fredag 17. september 2010

Skoledebattar i media

Dette begynte eg på forrige sundag. Ikkje alltid ein rekk å bli ferdig :)

Sundag føremiddag og eg blar meg gjennom morgonens twittermeldingar. Og jammen var det skole som var på tapetet hjå både den eine og den andre. Trur eg vil samle nokre av lenkjene her og kanskje kommentere litt etterpå.

Aller først Klassekampen og nivådeling i skolen. Det er blitt ei utfordring for oss at dei for å unngå at det blir laga faste nivådelte grupper, lagar lovverk som gjer oss ganske så bundne i noko som skulle vere fleksibelt. Vi ser til dømes at det å ta ut elevar for lesing med lærar 15-20 min kvar dag, ikkje kan gjerast utan at vi skriv enkeltvedtak. Altså blir PPT innblanda og det som kunne vere fleksibelt blir fastlåst. Elevar som boblar opp og som vi set inn hastetiltak, må det skrivast og godkjennast i hytt og ver. I alle fall kjennes det slik. Forstår jo tanken om at elevane skal sikrast sine rettar, men forsvinn ikkje av og til det beste for eleven i paiprmølla? Skolen vår opplevde å få den tillitserklæringa ( i alle fall oppfattar eg det slik)då ein etat sakna ein del papir frå oss på ein elev at ein annan etat sa: "Ja, skolen manglar litt formelle papir og vedtak, men dei har gjort alt det rette og verkeleg gitt denne eleven det han trengte i denne tida". Vi skreiv sjølvsagt det vi måtte i ettertid. Eleven og medelevane må vere i fokus og kome først. Eg vil heller ikkje ha den nivådelinga dei er redd for. Eg vil ha tilpassa opplæring og hjelp til den som treng det.


Så elev i vidaregåande som gjekk frå stryk til 4 etter klage. Bergens Tidende. Treng eg sei meir? Korleis kan dei som er så opptekne av at til og med dei yngste treng karakterer, tru så klippefast på at dette er objektivt?

Om sosiale medier i undervisninga. Sett frå elev i vgs sitt perspektiv. Spennande og utfordrande for oss som skal prøve å henge med og bruke det som er nyttig og utviklande i alt det som fins. Vi har ein lang veg å gå. Det er ein stor prosent av lærarane som ikkje ser poenget med sosiale medier i det heile så kvifor øydelegge undervisninga med det?

Eit slag for læraren. Les og ta det til deg, du dyktige lærar!

Utdanningsrevolusjon?

Eg har fått tilsendt ein filmsnutt til ettertanke. Mislukkar vi i skoleverket? Får vi ikkje fram kreativiteten? Trør vi på draumane til barna? Blir alle middelmådige og ikkje den dei kunne blitt?
Lytt til filmen og tenk. Gje gjerne tilbakemeldingar

 Bring on the learning Education

fredag 10. september 2010

Arbeidsbeskrivelse for lærere

Har fått flere spørsmål om arbeidsbeskrivelsen til kontaktlærerne. Skulle ha lagt den ut på twitter, men strevde litt med å få det til, så jeg gjør det på enkleste måten - kopierer den inn i bloggen :)

Arbeidsbeskrivelse for kontaktlærere


Formål:
Å skape et godt læringsmiljø på trinnet og sikre tilpasset opplæring for den enkelte elev.

Ansvarsområde:
Kontaktlærer skal ha ansvar for de praktiske, administrative og sosialpedagogiske gjøremål som gjelder eleven, bl.a. kontakt med hjemmet.

Kontaktlærers arbeidsoppgaver:
• Arbeider etter gjeldende læreplan
• Veilede elevene i forhold til læring og utvikling.
• Dokumentere elevenes faglige utvikling.
• Tilpasse elevenes arbeidsplan.
• Holde god kontakt mellom skole og hjem.
• Sammen med trinnkontakter arrangere 2 foreldremøter pr år.
• Høstens møte arrangeres av trinnets kontaktlærere.
• Vårens møte arrangeres av trinn- og FAU-kontakter.
• Gjennomføre elevsamtaler med kontaktelevene.
• Gjennomføre planlagte samtaler med foreldre/foresatte minst 2 ganger årlig.
• Har ansvar for at samtalene dokumenteres og arkiveres.
• Kompetansemålene skal ha fokus i samtalene
• Føre elevenes fravær.
• Følge opp skolens krav til elevenes orden og oppførsel.
• Sørge for god informasjon og kontakt med hjemmet.
• Følge opp kontaktelever med spesielle behov i dialog og samarbeid med spesialpedagog og sosiallærer.
• Skrive IOP og halv/årsrapporter i samarbeid med de involverte parter (foresatte, kollegaer..).
• Ha kontakt med andre etater og instanser som PPT, barnevern, Østerlide, helseforetak, Hjelpemiddelsentralen og BUP. Eventuelt i samarbeid med ledelsen.